Produkty

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Firma Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie internetowym posiadają wymagane atesty i są dopuszczone do obrotu w Polsce.
2. Ceny towarów znajdujących się w markecie internetowym Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. na stronach marketu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Centrum Techniki Narzędziowej
Elektro-Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9.Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

BEZPIECZEŃSTWO

10. Wszystkie dane przechowujemy na serwerze chronionym firewallem co uniemożliwia włamanie się z Internetu.
11. Dane każdego Klienta służą jedynie do celów realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.

OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

GWARANCJE I REKLAMACJE


12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia pod warunkiem, że opakowanie towaru jest w stanie nienaruszonym.
13. Koszty odesłania towaru do firmy Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. ponosi klient.
14. Jeśli koszty wysyłki towaru do klienta pokryła firma Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. to kwota zwracana klientowi za towar zostanie pomniejszona o te koszty.
15. Ewentualne reklamacje można składać w naszej firmie w formie elektronicznej (e-mail z potwierdzeniem odbioru), faksem lub listem poleconym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
17. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.
 
 


II. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Koszty wysyłki zamówień o wartości przekraczającej 400,00 PLN pokrywa Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o.

2. Towar dostarczamy w terminie  od 2 do 5 dni roboczych.

3. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu . Ceny dostawy podane są przy wyborze sposobu dostawy, jak również wskazane zostaną w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
Koszty dostawy zostaną doliczone proporcjonalnie do cen zamówionych produktów.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,
  - przelewem bankowym na rachunek Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o.:

Bank Handlowy  74 1030 1582 0000 0008 0560 0004

5.Dostawy produktów realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) lub Kuriera - "GLS".
Koszty przesyłki ponosi zamawiający. Jeżeli zamówienie jest wyższe od kwoty 400zł koszt przesyłki ponosi dostawca.

- wysyłka Pocztą Polską za pobraniem 15 zł
- wysyłka Pocztą Polską po dokonaniu przelewu 10 zł
- wysyłka kurierem za pobraniem 25 zł
- wysyłka kurierem po dokonaniu przelewu 15 zł
- jeżeli zamówienie jest wyższe od kwoty 400 zł - bezpłatnie


UWAGA
Przepraszamy.W przypadku dużej iłości zamówień, w pierwszj kolejności wysyłamy do Klientów ,którzy wpłacili całą kwotę  wraz opłatą pocztową na nasze konto.Jest to związane z czasochłonnym potwierdzaniem każdego zamówienia w inny sposób.

 

III. REKLAMACJE1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpływu.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. .
Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

2. Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu braku produktu w magazynie), sklep zwróci nabywcy
równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
 

1. Każdy Klient zarejestrowany w Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, może je zmieniać w swoim panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

2. Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

3.  Centrum Techniki Narzędziowej Elektro-Serwis Sp. z o.o. nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.